Calendarul fermierului montan în luna martie

Calendarul fermierului montan în luna martie

Datini, tradiții și obiceiuri românești în luna martie

Datini, tradiții și obiceiuri românești în luna martie

Logo PNDR 2014 - 2020

Au fost publicate versiunile consolidate ale Ghidului Solicitantului aferente sM 4.1, sM 6.1, sM 6.3, sM 16.4 și sM 16.4a

Au fost publicate versiunile consolidate ale Ghidului Solicitantului aferente sM 4.1, sM 6.1, sM 6.3, sM 16.4 și sM 16.4a

DESPRE AGENŢIA ZONEI MONTANE

     Zona montană defavorizată a României constituie un teritoriu special, de interes naţional, cu un imens potenţial economic, social, cultural şi de mediu. Acest areal trebuie să beneficieze de o politică specifică, bine definită, conform principiilor dezvoltării durabile şi în conformitate cu politicile europene.

     În acest scop, a fost înfiinţată Agenţia Zonei Montane (AZM), în conformitate cu prevederile Legii nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) şi H.G. nr. 1189 din 2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Zonei Montane. Agenţia îşi are sediul în municipiul Vatra Dornei, str. Runc nr. 26, judeţul Suceava şi se află în directa subordonare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

     Principalul rol al Agenţiei Zonei Montane este acela de a elabora şi implementa strategia şi politicile privind dezvoltarea şi protecţia zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, fragile ecologic şi defavorizate economico-social din cauze naturale, care necesită o abordare specifică, precum şi implementarea unor măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, susţinute financiar din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi bugetul de stat.