Agenția Națională a Zonei Montane organizează în perioada următoare, la sediul instituției și în teritoriul montan, cursuri de formare profesională, gratuit, pentru fermierii care dețin angajamente pe Măsura 10 – Agro-mediu și climă, Măsura 11 – Agricultură ecologică, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020). Cursurile au o durată de 24 de ore și sunt finalizate cu acordarea unui atestat de participare.

De asemenea, Agenția Națională a Zonei Montane organizează, la sediul instituției, cursuri de formare profesională, gratuit, pentru fermierii care au în implementare proiecte pe Submăsura 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și Submăsura 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, cu o durată de 40 de ore și sunt finalizate cu acordarea unui atestat de participare.

Actele necesare înscrierii la curs sunt următoarele:

-copie carte de identitate (buletin) al beneficiarului;

-copie certificat de naștere al beneficiarului;

-cerere tip;

-fișa fermierului.

Înscrieri și informații suplimentare se pot obține la sediul instituției din Str. Runc, nr. 23, Vatra Dornei, județul Suceava sau la telefon: 0230/375.036. Persoană de contact: consilier principal, Maria CIOCAN-ALUPII, maria.ciocan@azm.gov.ro.

Agenția Națională a Zonei Montane anunță renunțarea la organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din data de 02.12.2019, proba scrisă și reprogramat în data de 16.12.2019, proba scrisă

DESPRE AGENŢIA NAȚIONALĂ A ZONEI MONTANE

     Zona montană defavorizată a României constituie un teritoriu special, de interes naţional, cu un imens potenţial economic, social, cultural şi de mediu. Acest areal trebuie să beneficieze de o politică specifică, bine definită, conform principiilor dezvoltării durabile şi în conformitate cu politicile europene.

     În acest scop, a fost înfiinţată Agenţia Națională a Zonei Montane (ANZM), în conformitate cu prevederile Legii muntelui nr. 197/2018 și H.G. NR. 1036/2018 pentru reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenției Zonei Montane, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale și oficiile de dezvoltare montană. Agenţia îşi are sediul în municipiul Vatra Dornei, str. Runc nr. 26, judeţul Suceava şi se află în directa subordonare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

     Principalul rol al Agenţiei Naționale a Zonei Montane este acela de a elabora şi implementa strategia şi politicile privind dezvoltarea şi protecţia zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, fragile ecologic şi defavorizate economico-social din cauze naturale, care necesită o abordare specifică, precum şi implementarea unor măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, susţinute financiar din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi bugetul de stat.