Calendarul fermierului montan, în luna decembrie

Calendarul fermierului montan, în luna decembrie Noutăți legislative și dezvoltare rurală –  Legea nr. 228, publicată în Monitorul Oficial nr. 945 din 26.11.2019 – pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață a carcaselor și…

Calendarul fermierului montan, în luna noiembrie

Calendarul fermierului montan, în luna noiembrie Noutăți legislative și dezvoltare rurală – Ordin nr. 496 al MADR și nr. 4938 al ANAF din 11 octombrie 2019, pentru aprobarea Procedurii de compensare potrivit prevederilor art. 14 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 705/2019 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada…

Calendarul fermierului montan în luna octombrie

Calendarul fermierului montan în luna octombrie   Noutăți legislative și dezvoltare rurală Ordin ANSVSA Nr. 106/05.09.2019pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală,…

Calendarul fermierului montan în luna septembrie

Calendarul fermierului montan în luna septembrie Noutăți legislative și dezvoltare rurală Noi sesiuni de primire a proiectelor de investiții prin fonduri PNDR 2014-2020: Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea în perioada 19 august 2019 – 31 ianuarie 2020 a primei sesiuni din 2019 de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 4.2a „Investiții…

Calendarul fermierului montan în luna august

Calendarul fermierului montan în luna august Noutăți legislative și dezvoltare rurală În Ședința Guvernului din 24 iulie 2019 a fost aprobată o Hotarâre care modifică și completează HG nr. 500/2017  privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine  pentru comercializarea lânii”. Prin prezentul act normativ se reglementează valoarea…

Calendarul fermierului montan în luna iulie

Calendarul fermierului montan în luna iulie   Noutăți legislative și dezvoltare rurală: HG nr. 332 din 2019 privind stabilirea componenței, atribuțiilor și responsabilităților comitetului de masiv și ale Consiliului Național al Muntelui. Ordin comun MADR/MFP/MDRAP ce aprobă criteriile potrivit cărora membrii cooperatori beneficiază de scutiri de la plata impozitului pe clădiri şi terenuri, în condiţiile Legii…

Calendarul fermierului montan în luna iunie

Calendarul fermierului montan în luna iunie   Noutăți legislative și dezvoltare rurală: În ședința Guvernului din data de 14 mai 2019 a fost aprobată o Hotărâre prin care se modifică și completează HG nr. 108/2019 pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi”, precum și pentru stabilirea unor…

Calendarul fermierului montan în luna mai

Calendarul fermierului montan în luna mai Noutăți legislative și dezvoltare rurală În cursul lunii aprilie 2019 au fost publicate pe site-ul ANZM și MADR proiectele de acte normative cu privire la programul de investiții în zona montană: HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii anuale a schemei de finanţare, a condiţiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului…

Calendarul fermierului montan în luna aprilie

Calendarul fermierului montan în luna aprilie           Noutăți legislative și dezvoltare rurală:   În data de 14.03.2019 a intrat în vigoare HG nr. 135 din 2019 pentru aprobarea Planului național de acțiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecție a plantelor. În data de 18.03.2019 a intrat în vigoare Ordinul MADR nr. 224 din…

Calendarul fermierului montan în luna martie

Calendarul fermierului montan în luna martie Noutăți legislative și dezvoltare rurală: În cursul lunii februarie 2019 au fost emise și publicate următoarele documente legislative de interes pentru domeniul agricol și zootehnic din zona montană: Ordin nr. 99/19.02.2019privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2019, publicat în Monitorul Oficial Nr. 138 din 21…