Lazăr Latu

Director General

Director General

DIRECTOR GENERAL – AGENȚIA NAȚIONALĂ A ZONEI MONTANE

 

Experiență profesională
 • 2019 – prezent Director general Agenția Națională a Zonei Montane
 • 2015 – 2019 Director general Agenția Zonei Montane
 • 2012 – 2015  – Auditor Superior, Instituția Prefectului județul Neamț
 • 2008 – 2012 – Director Cancelarie Prefect, Instituția Prefectului județul Neamț
 • 2005 – 2008 – Auditor Superior, Instituția Prefectului județul Neamț
 • 2004 – 2005 – Subprefect al județului Neamț
 • 2000 – 2004 – Director de cabinet al Prefectului
 • 1995 – 1999 – Inspector de specialitate, Agenția Națională de Privatizare
 • 1991 – 1995 – Comisar, Garda financiară Neamț
 • 1974 – 1991 – Operator chimist, Combinatul de fire și fibre sintetice Săvinești
Educație și formare
 • 1985 – 1990 – Academia de Studii Economice București
 • 1994 – 1998 – The Open University – Business school London
 • 2001 – 2007 – Doctorat în științe economice, Academia de Științe Economice, București
Limbi străine
 • Engleză:   citire – B/scriere – B/ vorbire – B
 • Franceză: citire – B/scriere – B/ vorbire – B
Alte informații
 • Diferite articole și studii publicate în reviste de specialitate economică
 • Lucrări științifice prezentate la manifestări naționale și internaționale în domeniul dezvoltării durabile montane
Lucrări publicate:
‘Managementul securitații și sănătații ocupaționale,prezent și perspective’, 2007
‘Ghid orientativ pentru elaborarea strategiei de Dezvoltare Durabila a Resurselor Umane pe anii 2008-2013’, 2007
‘Tehnici de aplicare a funcțiilor managementului in domeniul resurselor umane’, 2009
-Coautor al cărții ‘Gastronomie in Munții Neamțului’, 2014

Dănuț Gîțan

Director

Danut G

DIRECTOR – DIRECȚIA CEFIDEC

 

Experiență profesională:

 • 02.2019 – prezent – Director, DIRECȚIA CEFIDEC
 • 2017 – 2018 – Cercetător științific gr. III, ½ normă, Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei Române
 • 2015 – 6.02.2019 – Director – DIRECȚIA CEFIDEC
 • 2013 – 2015 – Director de proiect, Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei Române
 • 2010 – 2015 – Consilier superior DGDR-AM PNDR, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
 • 2009 – 2010 – Director executiv, Agenţia Naţională a Zonei Montane, Alba Iulia
 • 1999 – 2009 – Director executiv și formator, Centrul de formare şi inovaţie pentru dezvoltare în Carpaţi – CEFIDEC Vatra Dornei
 • 1995 – 1996 – Expert implementare, DLG Agriservice-Germania
 • 1990 – 1999 – Inspector de specialitate, Direcţia Generală pentru Agricultură şi Alimentaţie Bistriţa-Năsăud
 • 1987 – 1990 – Inginer stagiar, SMA Orhei, judeţul Bistriţa-Năsăud

Educație și formare:

 • 1982 – 1987 – Institutul Politehnic Cluj – Napoca, Inginer, Mecanică agricolă, cursuri superioare de lungă durată
 • 1992 – 1993 – Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei din România – Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Pescuitului din Franţa, Consilier agricol pentru zonele de munte , Zonele de munte/consultanţă şi asistenţă tehnică, curs postuniversitar
 • 2001 – 2003 – Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Management agroalimentar, specializarea Gestiunea întreprinderii agroalimentare, Studii academice postuniversitare
 • 2005-2009 – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, Doctor, Dezvoltare rurală, cu teza: Strategii de dezvoltare rurală durabilă în Bazinul Dornelor
 • 2010 – SC Consulting Group srl Suceava, Formator, Formarea profesională a formatorilor, Specializare
 • 2010 – Asociaţia Formare Studia Iaşi, Evaluator de competenţe profesionale, Planificarea, organizarea şi efectuarea evaluării competenţelor profesionale, Specializare
 • 2012 – SC MIS Expertmob srl Bucureşti, Expert achiziţii publice, Legislaţia specifică achiziţiilor publice, Specializare
 • 2014 – SC Consulting Group srl Suceava, Manager proiect, Mangementul proiectelor, Specializare
 • 2017 – Corpul experților în accesarea fondurilor structurale și de coeziune europene București, Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, Identificarea și acesarea fondurilor europene, Specializare

Limbi străine:

Franceză: Abilităţi de ascultare – C1/ Abilităţi de citire – B2/     Interacţiune – B1/  Exprimare – B2/ Scris – B2

Engleză: Abilităţi de ascultare – A1/ Abilităţi de citire – A2/        Interacţiune – A2/     Exprimare – A1/ Scris – A2

Alte informații:

 • Apartenenţa la organizaţii profesionale: Membru în Consiliul director al Asociaţiei europene a zonelor de munte Euromontana

Veronica Țăran Baciu

Director

Baciu_Veronica_220x300

Veronica Țaran – Baciu – Director – Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, Agenția Națională a Zonei Montane

Experiență profesională:

 • 01/07/2019 – Prezent – Director – Direcția de strategii, politici și programe de dezvoltare a zonei montane, Agenția Națională a Zonei Montane
 • 24/06/2018 – 24.01.2019 – Șef serviciu – Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, București
 • 03/03/2014 – 24/06/2018 – Ofițer de proiect – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, București
 • 27/02/2012 – 03/03/2014 – Expert verificare ex-ante – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, București
 • 03/01/2009–27/02/2012 – Consilier juridic, SC ANDELVERO PROD COM SRL, București

Educație și formare:

 • 27/09/2018 – Certificare în domeniul Sistemului European de Conturi, Ministerul Finanțelor Publice, București
 • 01/10/2012 – 31/03/2013 – Curs de Politică Externă şi Diplomaţie, Institutul Diplomatic Român – Ministerul Afacerilor Externe, București
 • 01/10/2009 – 06/2011 – Diplomă de Master, Academia de Studii Economice, Master program Business Administration, București
 • 01/10/2005 – 06/2009 – Diplomă de licenţă – Universitatea Bucuresti, Facultatea de Administraţie şi Afaceri, București
 • 01/10/2005 – 06/2009 Diplomă de licenţă, Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, București
 • 15/09/2001 – 16/06/2005 – Diplomă de bacalaureat, Colegiul Naţional Dragoş Vodă, Campulung Moldovenesc, Profil Matematică – informatică intensiv

Limbi străine:

ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral
engleză C2 C1 C1 C1 C1
spaniolă B2 B1 A2 A2 A2
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar – B1 și B2: Utilizator independent – C1 și C2: Utilizator experimentat


Informații suplimentare – Programe de formare

 • Evaluator proiecte;
 • Antidiscriminare, egalitate de gen și drepturi ale persoanelor cu dizabilități;
 • Relații publice și comunicare;
 • Crearea unei culturi etice: Conduită, Antifraudă, Integritate;
 • Indicatori și rezultate privind gestionarea fondurilor externe;
 • Managementul timpului;
 • Gestionarea fondurilor externe;
 • Istoria religiilor.

Participarea, în calitate de reprezentant al Autorității de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă, la schimburile de experiență și bune practici organizate în Estonia, Letonia și Lituania, cu experții implicați în procesul de coordonare a pregătirilor pentru Președinția Consiliului UE în scopul întăririi capacității administrative a experților români reprezentați în cadrul Unității de Pregătire a PRES RO 2019.