Conferința științifică internațională „Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate şi perspective”

Agenția Zonei Montane, împreună cu Academia Română, filiala Iaşi – Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane” și Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kiriţescu”/INCE Centrul de Economie Montană Vatra Dornei, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, alături de Primăria Municipiului Vatra Dornei, Asociaţia Naţională de Turism Rural Ecologic şi Cultural – ANTREC Bucovina, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Turism – INCDT Bucureşti, Asociaţia Europeană a Ţărilor cu Munţi – EUROMONTANA și Asociația Generală a Economiștilor din România, va organiza în perioada 24 – 26 mai 2018, cea de-a XX–a ediţie a Conferinţei ştiinţifice internaţionale „Turismul rural românesc în context internațional. Actualitate şi perspective”.

Evenimentul se adresează oamenilor de știință, cercetătorilor, cadrelor didactice universitare, doctoranzilor, masteranzilor, cu preocupări în cercetarea fenomenului turistic din spațiul rural, care, împreună cu managerii de pensiuni turistice și agroturistice încearcă să găsească soluții pentru problemele multiple și dificile cu care se confruntă activitatea turistică.

Tematica manifestării

  • Turismul rural și agroturismul în contextul dezvoltării durabile la nivel naţional, regional și global;
  • Tradiționalism vs. modernism în turismul rural;
  • Strategii naționale și regionale de dezvoltare a turismului rural;
  • Managementul și marketingul e-turismului;
  • Comportamentul prestatorilor şi consumatorilor de servicii de turism rural;
  • Rolul legislaţiei în domeniu în promovarea şi dezvoltarea turismului rural;
  • Turismul rural din perspectivă multidisciplinară şi interdisciplinară: economie, drept, psihologie, antropologie, etnografie, folclor etc.
  • Bune practici internaționale

The prestigious institutions in the ambit of Romanian scientific research and professional training, such as Romanian Academy – Iaşi Branch – “Gh. Zane” IESR, Romanian Academy – CE-MONT Vatra Dornei, Ministry of Agriculture and Rural Development – Agency of Mountain Area and Romanian Network for Rural Development, NIRDT Bucharest, City Hall of Vatra Dornei, NARECT – Branch of Bukovina, Euromontana, and GAER – Branch of Iaşi, taking into consideration the requirements with which Romania has to comply as a Member State of the EU and most specially the current national and global economic context, are organizing the 20th Edition of the International Conference Romanian rural tourism in international context. Present and prospects in order to bring together Romanian and foreign academics and experts able to provide relevant solutions meant to aid the rural tourism of Romania.

The conference will take place in a picturesque environment, emblem of Romania

Vatra Dornei – a city in the historical region of Bukovina where tourism is a predilect activity.

Aim of the conference

The aim of the international conference RoRuT is to present and evaluate the economic scientific research portfolio on rural tourism, to argue and substantiate its Romanian development strategies – including European and global best practices.

The 2018 edition intends to explore some of the main concerns of both theorists and practitioners of rural tourism on the following topics: rural tourism and agritourism in the context of sustainable development at national, regional, and global level; traditionalism vs modernism in rural tourism; national and regional strategies for rural tourism development; e-tourism management and marketing; the behaviour of service providers and customers in rural tourism; the role of legislation in rural tourism promotion and development; rural tourism from multidisciplinary and interdisciplinary perspectives: economics, sociology, law, psychology, anthropology, ethnography, folklore, etc.; international good practices.