logoANZM-2019

Datele de contact ale instituției:

Adresa:
Str. Runc, nr. 23, Vatra Dornei, județul Suceava, codul postal 725700;
Telefon: +4-023-037-50-36
Fax: +4-023-037-50-36 – fax
Adresa e-mail: secretariat@azm.gov.ro
Site web: www.azm.gov.ro

Relații cu presa/mass-media:
Mirela Candrea – consilier
e-mail: informare.publica@azm.gov.ro

PROGRAMUL DE LUCRU AL AGENȚIEI  NAȚIONALE A ZONEI MONTANE

LUNI 08:30 – 17:00
MARȚI 08:30 – 17:00
MIERCURI 08:30 – 17:00
JOI 08:30 – 17:00
VINERI 08:30 – 14:30

 

Program de audiențe:

Miercuri 10:00 – 13:00

 

Cetățenii care solicită înscrierea în audiență la conducerea ANZM trebuie să depună la Secretariatul instituției, un memoriu, însoțit de documentele care atestă faptul că, anterior cererii de audiență, au avut una sau mai multe petiții depuse la ANZM, de al căror răspuns sunt nemulțumiți.

În cadrul Agenției Naționale a Zonei Montane (ANZM), audiențele sunt susținute de directorul general, Lazăr LATU.

Înscrierea pentru audiențe:

  • prin telefon: +4-023-037-50-36
  • sau la sediul ANZM – Secretariat

Petiții:

Adresa de e-mail pentru transmiterea petițiilor: informare.publica@azm.gov.ro

Soluţionarea petiţiilor se va face cu respectarea ART. 7 din Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, conform căruia:

„Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează, potrivit prezentei ordonanțe.”

De asemenea, facem precizarea că soluționarea solicitărilor de informații de interes public, se va face cu respectarea cerințelor Legii 544/2001, Art. 6, alin.3:

(3) Solicitarea în scris a informațiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

  1. autoritatea sau instituția publică la care se adresează cererea;
  2. informația solicitată, astfel încât să permită autorității sau instituției publice identificarea informației de interes public;
  3. numele, prenumele și semnătura solicitantului, precum și adresa la care se solicită primirea răspunsului.