DESPRE AGENŢIA NAȚIONALĂ A ZONEI MONTANE
     Zona montană defavorizată a României constituie un teritoriu special, de interes naţional, cu un imens potenţial economic, social, cultural şi de mediu. Acest areal trebuie să beneficieze de o politică specifică, bine definită, conform principiilor dezvoltării durabile şi în conformitate cu politicile europene.
     În acest scop, a fost înfiinţată Agenţia Națională a Zonei Montane (ANZM), în conformitate cu prevederile Legii muntelui nr. 197/2018 și H.G. NR. 1036/2018 pentru reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenției Zonei Montane, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale și oficiile de dezvoltare montană. Agenţia îşi are sediul în municipiul Vatra Dornei, str. Runc nr. 26, judeţul Suceava şi se află în directa subordonare a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

     Principalul rol al Agenţiei Naționale a Zonei Montane este acela de a elabora şi implementa strategia şi politicile privind dezvoltarea şi protecţia zonelor montane din România, zone marcate de specificitate, fragile ecologic şi defavorizate economico-social din cauze naturale, care necesită o abordare specifică, precum şi implementarea unor măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, susţinute financiar din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi bugetul de stat.