Acces la informații de interes public

Art. 1

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Art. 5

(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

  1. Acte normative
  2. Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor , programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
  3. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  4. coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  5. sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  6. programele şi strategiile proprii;
  7. lista cuprinzând documentele de interes public;
  8. lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  9. modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.