Legislație națională:

1. LEGE Nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare

2. HOTĂRÂRE Nr. 1.036 din 21 decembrie 2018 pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenţiei Zonei Montane, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale şi oficiile de dezvoltare montană

3. Legea Muntelui nr. 197 din 20.07.2018

4. Hotărâre nr 506/2016 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative ”produs montan”

5. Ordinul nr 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative ”produs montan” și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni

6. ORDIN comun al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Nr. 97 din 19 februarie 2019 si al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice Nr. 1.332 din 14 martie 2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare şi a listei localităţilor din zona montană

7. HOTĂRÂRE Nr. 332 din 23 mai 2019 privind stabilirea componenţei, atribuţiilor şi responsabilităţilor comitetului de masiv şi ale Consiliului Naţional al Muntelui