1.Cine poate utiliza mentiunea de calitate facultativa „produs montan”? 
2.GHID DE BUNE PRACTICI PRIVIND ACORDAREA DREPTULUI DE UTILIZARE A MENȚIUNII DE CALITATE FACULTATIVE ”PRODUS MONTAN” 
3. Registrul național al produselor montane 
4. Legislația europeană a produselor montane:
– Regulamentul UE nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare
– Regulamentul delegat UE nr. 665/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative ”produs montan”

5. Legislația națională a produselor montane:

– Hotărâre nr 506/2016 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative ”produs montan”
– Ordinul nr 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative ”produs montan” și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni