În data de 05.02.2019, a fost publicat in Monitorul Oficial, partea I, nr. 90, Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 49 din 14.01.2019 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan” şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni

Proiecte de acte normative

ORDIN privind aprobarea centrelor regionale de dezvoltare montană, a oficiilor de dezvoltare montană, a locului de desfășurare a activității precum și a județelor și unităților administrativ teritoriale arondate

ORDIN privind aprobarea centrelor regionale de dezvoltare montană, a oficiilor de dezvoltare montană, a locului de desfășurare a activității precum și a județelor și unităților administrativ teritoriale arondate
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, la adresa de email: secretariat@azm.gov.ro . Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ suspus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre a guvernului la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.”

Descarca atasamente: detalii ordin

postat pe: 13 februarie 2019, 14.57

HOTĂRÂRE privind stabilirea componentei, atribuțiilor și responsabilităților Comitetului de masiv și ale Consiliului Național al Muntelui

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, la adresa de email: andrei.oncescu@madr.ro.

Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre la care se referă, menționând data trimierii și datele de contact ale expeditorului.

Descarca atasamente: detalii proiect

postat pe: 21 noiembrie 2018, 13.00