HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 332/2019 privind stabilirea componenței, atribuțiilor și responsabilităților Comitetului de masiv și ale Consiliului Național al Muntelui
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, la adresa de e-mail: secretariat@azm.gov.ro
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Descarcă atașamente

Reader_PDF


Luni, 16 Decembrie 2019


HOTĂRÂRE privind modificarea art. 11 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1036/2018 pentru organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Zonei Montane prin reorganizarea Agenţiei Zonei Montane, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind centrele regionale şi oficiile de dezvoltare montană
Cetăţenii şi instituţiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, pe adresa de e-mail: secretariat@azm.gov.ro. Persoanele sau organizațiile interesaate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de Hotărâre de Guvern la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Descarcă atașamente

Reader_PDF


Miercuri, 25 Septembrie 2019


HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 322/2019 privind stabilirea, atribuțiile și responsabilităților Comitetului de masiv și ale Consiliului Național al Muntelui
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, la adresa de e-mail: andrei.oncescu@azm.gov.ro Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre a Guvernului la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Descarcă atașamente

Reader_PDF


Marți, 30 Iulie 2019


HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii anuale a schemei de finanţare, a condiţiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţii de verificare şi control pentru schema de finanţare în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea unităţilor de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor şi/sau prelucrarea cărnii în zona montană
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, la adresa de e-mail: adriana.lacusta@azm.gov.ro. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre a Guvernului la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Descarcă atașamente

Reader_PDF


Luni, 13 Mai 2019


HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii anuale a schemei de finanţare, a condiţiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţii de verificare şi control pentru schema de finanţare în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, la adresa de e-mail: adriana.lacusta@azm.gov.ro. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre a Guvernului la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Descarcă atașamente

Reader_PDF


Luni, 13 Mai 2019


HOTĂRÂRE Privind stabilirea valorii anuale a schemei de finanţare, a condiţiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţii de verificare şi control pentru schema de finanţare în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare,
spălare şi prelucrare primară de lână şi piei în zona montană
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, la adresa de e-mail: adriana.lacusta@azm.gov.ro. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre a Guvernului la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Descarcă atașamente

Reader_PDF


Luni, 13 Mai 2019


HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii anuale a schemei de finanţare, a condiţiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţii de verificare şi control pentru schema de finanţare în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice, din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, la adresa de e-mail: adriana.lacusta@azm.gov.ro. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre a Guvernului la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Descarcă atașamente

Reader_PDF


Luni, 13 Mai 2019


HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii anuale a schemei de finanţare, a condiţiilor de eligibilitate, a cheltuielilor eligibile, a modului de acordare a finanţării, precum şi a modalităţii de verificare şi control pentru schema de finanţare în cadrul Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montană
Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării, la adresa de e-mail: adriana.lacusta@azm.gov.ro. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre a Guvernului la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Descarcă atașamente

Reader_PDF


Marți, 02 Aprilie 2019