Proiecte tip ANZM – investiții în zona montană
Agenția Națională a Zonei Montane pune la dispoziția potențialilor beneficiari proiecte tip pentru realizarea investițiilor în zona montană.

Proiecte tip pentru realizarea investițiilor din cadrul Programului de investiții pentru înființarea unităților de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor și/sau prelucrarea cărnii în zona montană:

 1. UNITATE DE CAPACITATE MICĂ PENTRU SACRIFICAREA ANIMALELOR ÎN ZONA MONTANĂ
 2. UNITATE PRELUCRARE CARNE ÎN ZONA MONTANĂ
 3. UNITATE DE CAPACITATE MICĂ PENTRU SACRIFICAREA ANIMALELOR ȘI PRELUCRAREA CĂRNII ÎN ZONA MONTANĂ
 4. CENTRU DE SACRIFICARE ANIMALE CONTAINERIZAT ÎN ZONA MONTANĂ

În scopul fundamentării proiectului de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, privind numărul unităţilor, tipul acestora, amplasamentul în localităţile din zona montană şi proiectul-tip de realizare, conform articolului nr. 2, aliniatul (4), din Legea nr. 331/2018, rugăm completarea unei declarații de intenție de către cei interesați în realizarea unei investiții în zona montană prin acest program.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la adresa de email ovidiu.baciu@azm.gov.ro. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul/proiectele de mai sus să menționeze data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Descarcă atașamente

Reader_PDF
Reader_PDF
Reader_PDF
Reader_PDF


Marti, 28 Mai 2019


Proiecte tip pentru realizarea investițiilor din cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară de lână și piei în zona montană:

 1. CENTRU DE COLECTARE, SPĂLARE ȘI PRELUCRARE PRIMARĂ A LÂNII ȘI PIEILOR ÎN ZONA MONTANĂ
 2. CENTRU DE COLECTARE LÂNĂ (capacitate minim 500 tone) ȘI PIEI ÎN ZONA MONTANĂ

În scopul fundamentării proiectului de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, privind numărul centrelor, tipul acestora, amplasamentul în localităţile din zona montană şi proiectul-tip de realizare, conform articolului nr. 2, aliniatul (4), din Legea nr. 330/2018, rugăm completarea unei declarații de intenție de către cei interesați în realizarea unei investiții în zona montană prin acest program.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la adresa de email felicia.andronic@azm.gov.ro. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul/proiectele de mai sus să menționeze data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Descarcă atașamente

Reader_PDF
Reader_PDF


Marti, 28 Mai 2019


Proiecte tip pentru realizarea investițiilor din cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau a plantelor medicinale și aromatice, din flora spontană și/sau de cultură în zona montană:

 1. CENTRU COLECTARE ȘI PRELUCRARE PLANTE MEDICINALE ȘI AROMATICE ÎN ZONA MONTANĂ Capacitate 120 tone /an
 2. CENTRU COLECTARE ȘI PRELUCRARE PRIMARĂ FRUCTE, FRUCTE DE PĂDURE ȘI CIUPERCI ÎN ZONA MONTANĂ

În scopul fundamentării proiectului de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, privind numărul centrelor, tipul acestora, amplasamentul în localităţile din zona montană şi proiectul-tip de realizare, conform articolului nr. 2, aliniatul (4), din Legea nr. 333/2018, rugăm completarea unei declarații de intenție de către cei interesați în realizarea unei investiții în zona montană prin acest program.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la adresa de email petru.haja@azm.gov.ro. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul/proiectele de mai sus să menționeze data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Descarcă atașamente

Reader_PDF
Reader_PDF


Marti, 28 Mai 2019


Proiecte tip pentru realizarea investițiilor din cadrul Programului de investiții pentru înființarea stânelor montane:

 1. STÂNĂ MONTANĂ

În scopul fundamentării proiectului de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, privind numărul de stâne montane, tipul acestora, amplasamentul în localităţile din zona montană şi proiectul-tip de realizare, conform articolului nr. 2, aliniatul (4), din Legea nr. 332/2018, rugăm completarea unei declarații de intenție de către cei interesați în realizarea unei investiții în zona montană prin acest program.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la adresa de email ioan.cocardan@azm.gov.ro. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul/proiectele de mai sus să menționeze data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Descarcă atașamente

Reader_PDF


Marti, 28 Mai 2019


Proiecte tip pentru realizarea investițiilor din cadrul Programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană:

 1. CENTRU COLECTARE LAPTE ÎN ZONA MONTANĂ CAPACITATE 1500 litri/zi
 2. CENTRU COLECTARE LAPTE ÎN ZONA MONTANĂ CAPACITATE 5000 litri/zi
 3. UNITATE DE COLECTARE ȘI PRELUCRARE LAPTE ÎN ZONA MONTANĂ CAPACITATE 5000 litri/zi
 4. UNITATE PRELUCRARE LAPTE ÎN ZONA MONTANĂ Capacitate 5000 litri / zi
 5. CENTRU COLECTARE LAPTE CONTAINERIZAT ÎN ZONA MONTANĂ CAPACITATE 1500 litri/zi
 6. UNITATE DE COLECTARE ȘI PRELUCRARE LAPTE CONTAINERIZATĂ ÎN ZONA MONTANĂ Capacitate 1500 litri / zi

În scopul fundamentării proiectului de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, privind numărul centrelor, tipul acestora, amplasamentul în localităţile din zona montană şi proiectul-tip de realizare, conform articolului nr. 2, aliniatul (4), din Legea nr. 296/2018, rugăm completarea unei declarații de intenție de către cei interesați în realizarea unei investiții în zona montană prin acest program.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la adresa de email maria.ciocan@azm.gov.ro. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul/proiectele de mai sus să menționeze data trimiterii și datele de contact ale expeditorului.

Descarcă atașamente

Reader_PDF
Reader_PDF
Reader_PDF
Reader_PDF
Reader_PDF
Reader_PDF


Marti, 28 Mai 2019